Van điện từ, Van điện từ - DP-10 / 13, van điện từ yoshitake